Bůh

Bůh z různých pohledů

Boha nikdy nikdo neviděl;
jednorozený Syn, Ježíš Kristus,
který je v náručí Otcově,
nám o něm ale řekl.

(srov. Bible, Jan 1,18)

Důležité je jednou to s Bohem zkusit.
I druhého člověka důkladně poznáme jenom tehdy,
když se s ním stýkáme.
Tak také Boha poznáváme jen tehdy,
když se mu otevřeme,
a ne když o něm pouze s patřičným odstupem přemýšlíme a diskutujeme.

Bože, jestli opravdu existuješ,
dej se mi poznat!

© Arcibiskupství pražské, Pastorační středisko 2007 | O tomto webu |

NAVRCHOLU.cz