Bůh

Nový pohled na člověka

Obráceně lze také říci: náš obraz Boha také ovlivňuje naše smýšlení o nás samých. Na počátku jsme vyšli od člověka a ptali jsme se na Boha. Teď můžeme vyjít od Boha a znovu a důkladněji se ptát na člověka. Ve světle této zkušenosti Boha nám bude jasnější i leccos o nás samých.

Když inženýr staví nový stroj, neodborník si z jednotlivých rozložených dílů nedokáže vytvořit představu o plánovaném díle. Když si však prohlédne výkresy a uvidí návrh žádoucího výsledného celku, pak dokáže rozpoznat i význam jednotlivých dílů.

Jestliže tedy přitakáme Bohu jako cíli našeho života, jako jeho tajuplnému základu, i jednotlivé momenty našeho života získají hlubší smysl. Budeme schopni lépe poznat, proč žijeme, a hlouběji zakusíme, kde právě jsme. Skrze víru v Boha se promění i pozemské bytí člověka. Řada věcí dostane jinou hodnotu. Nic konečného už nemůže být pro věřícího „nekonečně důležité“. Pod zorným úhlem víry se vyjasní mnohá záhada života – není i toto určité potvrzení? Samozřejmě i pro věřícího zůstává mnohé temné, ale má novou sílu k překonávání těžkostí, jež ho v životě potkají. Nemůže být ani řeči o tom, že by opravdová víra člověka odcizovala jemu samému i světu – právě naopak: z této víry čerpá pozitivní postoj ke všemu, co mu všední den přináší.

Milé čtenářky a čtenáři,

možná si po přečtení tohoto textu připadáte stejně jako mladá žena, která nám napsala:

„...Víte, mně nedělá problémy označovat Boha za původ všeho bytí a nejvyšší bytost, protože tím se dá uspořádat všechno nevysvětlitelné – ale já nevěřím, nebo lépe řečeno nemohu věřit, že Bůh nějakým způsobem vědomě a láskyplně zasahuje do dění tohoto světa...“

Máte i vy teď na jazyku víc otázek než odpovědí? Jste ve svém hledání Boha teprve na začátku zatím značně nejisté cesty?

Doufáme, že pro mnohé z vás se v některém z doporučených webových stránek najde alespoň nějaká myšlenka, která vás přivede kousek dál, nějaký malý impuls nebo záblesk naděje. Přitom se však nedomníváme, že by jakékoliv texty daly na všechno odpověď nebo řešily všechny problémy, netváříme se, jako by jedno důkladné kompendium základů teologie smetlo ze stolu všechny nesrovnalosti tohoto světa. Místo toho vás chceme povzbudit, abyste se otevřeli osobní reflexi, vzali vážně pochybnosti a připustili si další otázky. Nebojte se napsat na s níámi spolupracující "Linku víry", zaručujeme vám osobní odpověď.

(Text je se svolením převzat z publikace "Glaubensinformation - Ein Briefkurs ueber den katholischen Glauben", který vydala instituce KGI www.kgi.orr. Pracovní překlad bez teologických korektur: Monika a Aleš Cimalovi)

© Arcibiskupství pražské, Pastorační středisko 2007 | O tomto webu |

NAVRCHOLU.cz